Nabídka práce Referent/referentka odboru finančního - Klášterec nad Ohří na Chomutovsku

S novou nabídkou volného pracovního místa REFERENT/REFERENTKA ODBORU FINANČNÍHO v lokalitě Klášterec nad Ohří na Chomutovsku přichází na pracovní trh ke dni 20.06.2022 firma - zaměstnavatel Město Klášterec nad Ohří (00261939). Výše nabídnuté mzdy je 26 000 Kč hrubého.

Popis nabídky práce

Pracovní pozice:
Referent/referentka odboru finančního
Odvětví:
Administrativa (nabídky práce na Chomutovsku)
Profesní zařazení:
Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace
Úvazek:
Pracovní poměr - plný úvazek
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Změněno dne:
20.06.2022
Mzda:
20 000 až 26 000 Kč
Poznámka k nabídce práce:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu v Klášterci nad Ohří v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo: Referent/ka odboru finančního

Platová třída pracovní pozice dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě: 9

Pracovní poměr na dobu neurčitou.

Předpokládaný nástup: srpen 2022 nebo dle dohody

Náplň práce:
- správa agendy místních poplatků
- vymáhání daňových nedoplatků
- vymáhání neuhrazených pokut

Základní předpoklady pro výkon funkce:
- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
- občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost ve smyslu § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- ovládání jednacího jazyka

Další požadavky:
- praktická zkušenost z obdobné pozice a zkouška zvláštní odborné způsobilosti velkou výhodou
- orientace v problematice daní a poplatků (znalost daňového řádu) výhodou
- znalost práce na PC
- zodpovědnost, přesnost, pečlivost, ochota učit se nové postupy a dále se vzdělávat

Podání přihlášky:
Písemnou přihlášku, včetně příloh, je nutno doručit v zalepené obálce označené heslem "VŘ Referent/ka OFI - neotvírat" nejpozději do 15.07.2022 na podatelnu Městského úřadu Klášterce nad Ohří na adrese: Městský úřad Klášterec nad Ohří, náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří.

V případě dotazů je možno se obrátit na Dr. Ing. Radku Hodicovou, tajemnici městského úřadu, tel. 474 359 645, e-mail: hodicova@muklasterec.cz.

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- kontaktní spojení
- datum a podpis uchazeče

Přílohy:
- strukturovaný životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- kopie dokladů, které osvědčují další znalosti

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a stejně tak si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.Požadavky na uchazeče o volné místo

Minimální dosažené vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Dovednosti:
Speciální dovednosti nejsou požadovány pro nabízenou práci.
Jazykové znalosti:
Speciální jazykové znalosti nejsou pro toto volné místo vyžadovány.

Vhodnosti volného pracovního místo

Toto nabízené volné místo není vhodné pro cizince ze zemí mimo EU.

Kontaktní údaje

Reference:
66857227
Zaměstnavatel:
Město Klášterec nad Ohří (IČ: 00261939)
Kde budete pracovat:
Město Klášterec nad Ohří
Kontaktní údaje:
Tel.: 474 359 645
E-mail: hodicova@muklasterec.cz

Prohlédnout dalších 545 nabídek práce na Chomutovsku