Nabídka práce Odborný/vrchní referent - specialista dávek hmotné nouze - Ústí nad Labem

S novou nabídkou volného pracovního místa ODBORNÝ/VRCHNÍ REFERENT - SPECIALISTA DÁVEK HMOTNÉ NOUZE v lokalitě Ústí nad Labem přichází na pracovní trh ke dni 21.06.2022 firma - zaměstnavatel Úřad práce České republiky (72496991). Výše nabídnuté mzdy je 28 920 Kč hrubého.

Popis nabídky práce

Pracovní pozice:
Odborný/vrchní referent - specialista dávek hmotné nouze
Odvětví:
Zdravotnictví (nabídky práce na Ústecku)
Profesní zařazení:
Sociální pracovníci a ostatní odborní pracovníci v sociální oblasti ve veřejné správě
Úvazek:
Pracovní poměr - plný úvazek
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Změněno dne:
21.06.2022
Mzda:
19 730 až 28 920 Kč
Poznámka k nabídce práce:
Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent - specialista dávek hmotné nouze v Oddělení hmotné nouze Odboru nepojistných sociálních dávek Kontaktního pracoviště v Ústí nad Labem Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem, ID 11009972,
v oboru služby "Nepojistné sociální dávkové systémy".
Místem výkonu služby je Ústí nad Labem.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. srpna 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zajišťování agendy dle zákona o pomoci v hmotné nouzi.
Zpracování a vyřizování žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, kontrola výplaty dávek a provádění místního šetření pro účely přiznání a výplaty dávek hmotné nouze.
Vedení správního řízení ve věci dávek pomoci v hmotné nouzi.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 1. července 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.ul@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6sbzpx5. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/52073-78099813".

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
Více informací:
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-specialista-davek-hmotne-nouze-kop-usti-nad-labem-01-07-2022

Požadavky na uchazeče o volné místo

Minimální dosažené vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Dovednosti:
Speciální dovednosti nejsou požadovány pro nabízenou práci.
Jazykové znalosti:
Speciální jazykové znalosti nejsou pro toto volné místo vyžadovány.

Vhodnosti volného pracovního místo

Toto nabízené volné místo není vhodné pro cizince ze zemí mimo EU.

Kontaktní údaje

Reference:
66857793
Zaměstnavatel:
Úřad práce České republiky (IČ: 72496991)
Kde budete pracovat:
Kontaktní pracoviště Ústí nad Labem - pracoviště D
Kontaktní údaje:
E-mail: podatelna.ul@uradprace.cz

Prohlédnout dalších 397 nabídek práce na Ústecku