Nabídka práce Referent odboru rozvoje, investic a životního prostředí - investiční referent - Česká Kamenice na Děčínsku

S novou nabídkou volného pracovního místa REFERENT ODBORU ROZVOJE, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - INVESTIČNÍ REFERENT v lokalitě Česká Kamenice na Děčínsku přichází na pracovní trh ke dni 22.06.2022 firma - zaměstnavatel MĚSTO ČESKÁ KAMENICE (00261220). Výše nabídnuté mzdy je 33 000 Kč hrubého.

Popis nabídky práce

Pracovní pozice:
Referent odboru rozvoje, investic a životního prostředí - investiční referent
Odvětví:
Administrativa (volná místa na Děčínsku)
Profesní zařazení:
Všeobecní administrativní pracovníci
Úvazek:
Pracovní poměr - plný úvazek
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Změněno dne:
22.06.2022
Mzda:
25 000 až 33 000 Kč
Poznámka k nabídce práce:
[i] Místo výkonu práce:
územní obvod města Česká Kamenice

Charakteristika pracovní pozice: plnění úkolů vyplývajících pro obce z ustanovení zákona o obcích (obecní zřízení), dokumentační příprava investiční činnosti města a rozvojových záležitostí, povolování kácení stromů a dřevin, agenda životního prostředí.

Platové podmínky: 9. - 10. platová třída v souladu se zněním Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, Nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu se Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Předpokládaný termín nástupu do práce: 8 - 10/2022, příp. po dohodě.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.

Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejlépe stavebního zaměření (u 9. platové třídy); vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, nejlépe stavebního zaměření či životní prostředí (u 10. platové třídy).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.


Požadavky stanovené městem Česká Kamenice:
Předpokládá se základní orientace v dále uvedených činnostech:
- zkušenost s investiční činností a plánováním stavebních akcí,
- znalost problematiky chodu obecního úřadu, zákona č. 128/2000 Sb.,
- znalost související legislativy,
- analytické a logické myšlení,
- pečlivost, zodpovědnost, nezávislost, objektivita,
- schopnost týmové práce,
- počítačová gramotnost a výborná znalost práce s MS Office,
- řidičské oprávnění skupiny B.

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu, kontaktní telefonní číslo,
- číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
- datum a podpis uchazeče.

Přílohy přihlášky:
- životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- ověřený doklad o zkoušce zvláštní odborné způsobilosti uchazeče, pokud je jeho držitelem.

Lhůta pro podání přihlášky (včetně příloh): pátek 22. 7. 2022 - do 12:00 hodin.

Způsob podání přihlášky: obálku označenou "VŘ - ORIŽP" zaslat na adresu:
Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Kamenice, náměstí Míru čp. 219, 407 21 Česká Kamenice nebo předat osobně na podatelně Městského úřadu Česká Kamenice.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení a výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Co nabízíme:
- perspektivní zaměstnání v dobrém kolektivu s možností dalšího vzdělávání,
- odpovídající tabulkové platové podmínky s osobním ohodnocením a s případnými odměnami za kvalitně odvedenou práci nad rámec pracovních povinností,
- 5 týdnů dovolené + 5 dní sick days (zdravotní volno),
- zaměstnanecké benefity: příspěvek na stravenky, příspěvek na důchodové (penzijní) připojištění, zlevněné tarify od Vodafone na mobilní telefony až pro 5 čísel.

Požadavky na uchazeče o volné místo

Minimální dosažené vzdělání:
VŠ Bakalářské
Dovednosti:
Speciální dovednosti nejsou požadovány pro nabízenou práci.
Jazykové znalosti:
Speciální jazykové znalosti nejsou pro toto volné místo vyžadovány.

Vhodnosti volného pracovního místo

Toto nabízené volné místo není vhodné pro cizince ze zemí mimo EU.

Kontaktní údaje

Reference:
66858364
Zaměstnavatel:
MĚSTO ČESKÁ KAMENICE (IČ: 00261220)
Kde budete pracovat:
Město Česká Kamenice - 01: městský úřad (sídlo)
Kontaktní údaje:

Prohlédnout dalších 509 nabídek práce na Děčínsku