Nabídka práce REFERENT ODBORU MAJETKU MĚSTA - Loket na Sokolovsku

S novou nabídkou volného pracovního místa REFERENT ODBORU MAJETKU MĚSTA v lokalitě Loket na Sokolovsku přichází na pracovní trh ke dni 22.06.2022 firma - zaměstnavatel Město Loket (00259489). Výše nabídnuté mzdy je 33 000 Kč hrubého.

Popis nabídky práce

Pracovní pozice:
REFERENT ODBORU MAJETKU MĚSTA
Odvětví:
Administrativa (volná místa na Sokolovsku)
Finance (volná místa na Sokolovsku)
Obchod a cestovní ruch (volná místa na Sokolovsku)
Profesní zařazení:
Specialisté v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací
Úvazek:
Pracovní poměr - plný úvazek
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Změněno dne:
22.06.2022
Mzda:
20 000 až 33 000 Kč
Poznámka k nabídce práce:
Předpoklady pro vznik pracovního poměru
Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá jednací jazyk.

Podmínky pro přijetí:
" nejméně středoškolské vzdělání ukončené maturitou - technické školy,
" základní orientace v problematice realizace staveb, zejména vedení stavební dokumentace, kontrola rozpočtů, kontrola harmonogramů,
" základní orientace v zákoně o veřejných zakázkách, stavebním zákoně, včetně vyhlášky o dokumentaci staveb, dále v katastru nemovitostí a občanském zákoníku - zejména části majetkového práva,
" velmi dobrá znalost českého jazyka slovem i písmem,
" velmi dobrá uživatelská znalost práce s PC (MS Office, internet),
" samostatnost, zodpovědnost a dobré komunikační schopnosti,
" časová flexibilita a odolnost proti stresu,
" řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič.

Výhodou je:
" technické vzdělání stavebního směru,
" praxe ve stavebnictví
" praxe v přípravě zadávací dokumentace k investičním záměrům veřejného zadavatele,
" praxe v oblasti přípravy a realizace staveb,
" praxe v dotační oblasti,
" praxe ve veřejné správě,
" znalost cizího jazyka.

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Loket písemnou přihlášku,
která bude obsahovat tyto náležitosti:
" jméno, příjmení, titul,
" datum a místo narození,
" státní příslušnost,
" místo trvalého pobytu,
" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
" telefonické spojení a e-mail
" datum a podpis.

K přihlášce budou připojeny doklady:
" životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se stavebního oboru,
" výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či úředně ověřená kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
" úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Loket, T. G. Masaryka 1/69, PSČ: 357 33
nebo osobně do podatelny Městského úřadu Loket

nejpozději do 15. července 2022

Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.

Obálka označená "Výběrové řízení - zaměstnání" nebude v podatelně otevřena.
Lhůta k doplnění dokladů či náležitostí je 10 dnů od ukončení příjmu přihlášek.
Uchazeč nese veškeré náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Po ukončení výběrového řízení
" budou materiály zaslány zpět na Vámi uvedenou adresu, nebo
" po telefonické domluvě budou připraveny k vyzvednutí u tajemníka městského úřadu.

Požadavky na uchazeče o volné místo

Minimální dosažené vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Dovednosti:
Práce s PC
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B
Jazykové znalosti:
Speciální jazykové znalosti nejsou pro toto volné místo vyžadovány.

Vhodnosti volného pracovního místo

Toto nabízené volné místo není vhodné pro cizince ze zemí mimo EU.

Kontaktní údaje

Reference:
66858640
Zaměstnavatel:
Město Loket (IČ: 00259489)
Kde budete pracovat:
Město Loket
Kontaktní údaje:
Tel.: 352684063

Prohlédnout dalších 343 nabídek práce na Sokolovsku