Nabídka práce Údržbář zařízení města, dělník, řidič - Janské Lázně na Trutnovsku

S novou nabídkou volného pracovního místa ÚDRŽBÁŘ ZAŘÍZENÍ MĚSTA, DĚLNÍK, ŘIDIČ v lokalitě Janské Lázně na Trutnovsku přichází na pracovní trh ke dni 03.08.2022 firma - zaměstnavatel Město Janské Lázně (00277967). Výše nabídnuté mzdy je 30 000 Kč hrubého.

Popis nabídky práce

Pracovní pozice:
Údržbář zařízení města, dělník, řidič
Odvětví:
Výroba a provoz (volná místa na Trutnovsku)
Profesní zařazení:
Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení
Úvazek:
Pracovní poměr - plný úvazek
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Změněno dne:
03.08.2022
Mzda:
25 000 až 30 000 Kč
Poznámka k nabídce práce:
ÚDRŽBÁŘ ZAŘÍZENÍ MĚSTA, DĚLNÍK, ŘIDIČ
(pracovník odboru technických služeb)
Pracovní náplň:
- zajišťuje řízení a údržbu motorových vozidel, obsluhu a údržbu pracovních strojů, údržbu komunikací včetně zimní údržby
- provádí údržbu veřejné zeleně, veřejného prostranství, mobiliáře, likvidaci odpadu
- provádí správu a údržbu objektů, budov a zařízení v majetku města
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: území města Janské Lázně
Platová třída: 6. (předpokládaná výše hrubé měsíční mzdy v rozmezí 25.000 - 30.000 Kč podle praxe a aktuální profesní způsobilosti (+ odměny či příplatky za práce přesčas)
Osobní ohodnocení: podle dosahovaných výsledků
Možný nástup: od 01.09.2022 nebo dle domluvy
Požadavky na uchazeče:
- občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
- fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let
- plná svéprávnost
- bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)
Kvalifikační předpoklad: minimálně střední vzdělání s výučním listem
Další požadavky:
- schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
- loajalita vůči zaměstnavateli
- flexibilita a spolehlivost
- pečlivost, systematičnost, přesnost, důslednost
- technická zručnost (vyučení v některém z řemeslných oborů výhodou)
- řidičské oprávnění minimálně skupina B, skupina C výhodou
- strojní průkaz (výhodou)

Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.
K přihlášce připojte:
a)strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovní náplně,
b)čestné prohlášení, že uchazeč nemá záznam v rejstříku trestů (originál nebo úředně ověřená kopie bude vyžadována při nástupu do práce ne starší než 3 měsíce),
c)kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál nebo úředně ověřená kopie bude vyžadována při nástupu do práce).

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 29.08.2022 do 11.00 hodin, na adresu:
Městský úřad Janské Lázně, náměstí Svobody 273, 542 25 Janské Lázně
Obálku označte heslem: "Výběrové řízení - údržbář".

Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi. Vybraní uchazeči, kteří nejvíce splňují předpoklady pro výkon práce, budou pozváni na ústní pohovor, o jehož konání budou informováni e-mailem nebo telefonicky.

Bližší informace poskytne Miroslav Císař, vedoucí odboru technických služeb, na tel. 603 204 848 nebo e-mailu ts@janske-lazne.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Požadavky na uchazeče o volné místo

Minimální dosažené vzdělání:
Střední odborné (vyučen)
Dovednosti:
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B
Jazykové znalosti:
Speciální jazykové znalosti nejsou pro toto volné místo vyžadovány.

Vhodnosti volného pracovního místo

Toto nabízené volné místo není vhodné pro cizince ze zemí mimo EU.

Kontaktní údaje

Reference:
66870034
Zaměstnavatel:
Město Janské Lázně (IČ: 00277967)
Kde budete pracovat:
Město Janské Lázně
Kontaktní údaje:
Tel.: 603204848
E-mail: ts@janske-lazne.cz

Prohlédnout dalších 935 nabídek práce na Trutnovsku