Nabídka práce kontrolor/kontrolorka oddělení vnější kontroly odboru kontrolního a právního - Brno

S novou nabídkou volného pracovního místa KONTROLOR/KONTROLORKA ODDĚLENÍ VNĚJŠÍ KONTROLY ODBORU KONTROLNÍHO A PRÁVNÍHO v lokalitě Brno přichází na pracovní trh ke dni 04.08.2022 firma - zaměstnavatel Jihomoravský kraj (70888337). Výše nabídnuté mzdy za (40 hod/týdně) je 31 240 Kč hrubého.

Popis nabídky práce

Pracovní pozice:
kontrolor/kontrolorka oddělení vnější kontroly odboru kontrolního a právního
Odvětví:
Administrativa (volná místa v Brně)
Profesní zařazení:
Ostatní úředníci jinde neuvedení
Úvazek:
Pracovní poměr - plný úvazek
Počet hodin týdně:
40
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Změněno dne:
04.08.2022
Mzda:
21 260 až 31 240 Kč
Poznámka k nabídce práce:
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
kontrolora/kontrolorky
oddělení vnější kontroly
odboru kontrolního a právního

Místo výkonu práce: Cejl 73, Brno

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10

Termín nástupu: dle dohody

Charakteristika vykonávané práce:
" samostatné provádění vysoce náročných kontrol ve specializované oblasti,
" provádí kontroly v rámci odpovídajících operačních programů ČR k čerpání finančních prostředků EU,
" provádí kontrolu účelového využití dotací poskytnutých z rozpočtu Jihomoravského kraje,
" vyhodnocuje účinnost vnitřních kontrolních systémů příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem a navrhuje zdokonalování jejich kvality,
" zpracovává koncepci a metodiku kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
" provádí zpracování analýzy výsledků kontrolní činnosti a navrhuje opatření k nápravě,
" poskytuje metodickou pomoc,
" plní další úkoly na úrovni svěřené funkce.

Kontaktní pracovník: Ing. Radka Kyzlinková, vedoucí oddělení vnější kontroly
odboru kontrolního a právního, tel. 541 653 107.

Požadujeme:
" potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
" studijní obor: ekonomie, právo nebo veřejná ekonomika a správa,
" znalosti oboru: kontrola, finanční kontrola, účetnictví, rozpočet, majetková oblast, daňová oblast, veřejné zakázky, další zvláštní předpisy vztahující se ke kontrolovaným oblastem,
" orientace v příslušné legislativě: zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
" další požadavky:
o odolnost vůči zátěži
o dobrá uživatelská znalost nástrojů MS Office
o ochota dále se vzdělávat, schopnost aplikace získaných znalostí a vědomostí
o analytické myšlení, schopnost aktivně přistupovat k řešení problémů
o iniciativa, odpovědnost, pečlivost, přesnost
o schopnost argumentovat
o velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti
o výborný písemný a slovní projev
o schopnost samostatné i týmové práce
o vítáno řidičské oprávnění skupiny B.

Co Vám nabízíme:
" stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
" týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
" osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
" osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
" 5 týdnů dovolené, 3 dny plně hrazené sick days,
" pružnou pracovní dobu,
" příspěvek na stravování, Edenred Benefit Card, příspěvek na penzijní připojištění,
" zaměstnanecký příspěvek na kulturní akce,
" firemní mateřskou školku,
" široké možnosti dalšího vzdělávání.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 02.09.2022. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:
" strukturovaný profesní životopis
" originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků

Požadavky na uchazeče o volné místo

Minimální dosažené vzdělání:
VŠ Magisterské
Dovednosti:
Speciální dovednosti nejsou požadovány pro nabízenou práci.
Jazykové znalosti:
Speciální jazykové znalosti nejsou pro toto volné místo vyžadovány.

Vhodnosti volného pracovního místo

Toto nabízené volné místo není vhodné pro cizince ze zemí mimo EU.

Kontaktní údaje

Reference:
66870278
Zaměstnavatel:
Jihomoravský kraj (IČ: 70888337)
Kde budete pracovat:
Jihomoravský kraj
Kontaktní údaje:
Tel.: 541 651 246
E-mail: kovarova.radka@jmk.cz

Prohlédnout dalších 4978 nabídek práce v Brně