Nabídka práce ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - OBLAST POLYSACHARIDOVÉ CHEMIE (MOTUL II) - Liberec

S novou nabídkou volného pracovního místa ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - OBLAST POLYSACHARIDOVÉ CHEMIE (MOTUL II) v lokalitě Liberec přichází na pracovní trh ke dni 05.09.2022 firma - zaměstnavatel Technická univerzita v Liberci (46747885). Výše nabídnuté mzdy za (40 hod/týdně) je přinejmenším 90 000 Kč . Výhodou pracovní nabídky je možnost práce s ubytováním.

Popis nabídky práce

Pracovní pozice:
ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - OBLAST POLYSACHARIDOVÉ CHEMIE (MOTUL II)
Odvětví:
Věda a výzkum (volná místa na Liberecku)
Školství (volná místa na Liberecku)
Profesní zařazení:
Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách
Úvazek:
Pracovní poměr - plný úvazek
Počet hodin týdně:
40
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Změněno dne:
05.09.2022
Mzda:
90 000 Kč
Nabízené benefity
Ubytování
Podnikové stravování
Dovolená navíc
Předškolní zařízení
Poznámka k nabídce práce:
CHARAKTER: vědecko-výzkumná činnost uchazeče a sebevzdělávací aktivity: obor polysacharidová chemie. DOVEDNOSTI: odbornost v oblasti polysacharidové chemie, publikační mezinárodní aktivity ve vědeckých časopisech s Impakt faktorem (databáze ISI WOS nebo Scopus) ve výše uvedené vědecké oblasti, příprava a realizace VaV projektů, zkušenosti s prezentací na zahraničních konferencích, znalost anglického jazyka na minimální úrovni B2, schopnost sdílet a rozšiřovat know-how, schopnost analýzy současného stavu řešení a inovativních návrhů, vysoká míra kreativity a invence při řešení náročných technických projektů, spolehlivost v dodržování stanovených termínů, schopnost týmové spolupráce, flexibilita a odpovědnost, samostatnost, komunikativnost. VZDĚLÁNÍ: min. titul Ph.D. či jeho zahraniční obdoba z oblasti chemie- získán před 7 a více lety k datu zahájení mobility. KRITÉRIA: uchazeč musí být výzkumným pracovníkem ze zahraničí, tzn. že v posledních 3 letech minimálně celé 2 roky působil mimo území ČR v oblasti výzkumu na pracovní úvazek minimálně 0,5 k datu zahájení mobility, nebo byl studentem Ph.D. či obdobné formy v zahraničí, občané ČR nejsou vyloučeni, H-index - minimálně 15 (WoS). Řešitel nebo spoluřešitel alespoň jednoho národního nebo mezinárodního grantu. PRAC. POMĚR: úvazek 100 %, pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce 5 měsíců, případně dle dohody, výzkumný pracovník je povinen se 1x aktivně zúčastnit konference, semináře nebo workshopu organizovaného Technickou univerzitou v Liberci, místo výkonu mobility: Liberec, Česká republika. NÁSTUP: únor 2023, případně dle dohody, mzdová třída C2 (R2), C3 (R3) dle vnitřního mzdového předpisu, minimální měsíční tarifní mzda včetně motivační složky: 90 000,- Kč, možnost výplaty mimořádných odměn v návaznosti na hodnocení výkonu zaměstnance.
Vnitřního mzd. předpisu a dosažené vědecké hodnosti.
Zaměstnanecké výhody: ubytování, podnikové stravování, dovolená navíc, předškolní zařízení.
K přihlášce do VŘ musí být přiloženy tyto dokumenty v českém nebo anglickém jazyce: a) kopie diplomu dokládající ukončené doktorské vzdělání (úředně ověřená kopie bude dodána v případě přijetí do pracovního poměru), b) strukturovaný životopis dle vzoru Europass, c) motivační dopis nepřesahující dvě strany A4, d) prokázání publikační činnosti - v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy. Publikačními výstupy se rozumí odborné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a zároveň publikace typu "article", "book", "book chapter", "letter" a "review"., e) doklad o znalosti českého či anglického jazyka - na úrovni B2 a vyšší nebo ekvivalent. Přihlášku do VŘ včetně dokumentů doručte e-mailem (volnamista@tul.cz) nebo poštou do 3.10.2022.

Požadavky na uchazeče o volné místo

Minimální dosažené vzdělání:
VŠ Magisterské
Dovednosti:
Speciální dovednosti nejsou požadovány pro nabízenou práci.
Jazykové znalosti:
Angličtina (aktivní) B2

Vhodnosti volného pracovního místo

Toto nabízené volné místo není vhodné pro cizince ze zemí mimo EU.

Kontaktní údaje

Reference:
66879456
Zaměstnavatel:
Technická univerzita v Liberci (46747885)
Kde budete pracovat:
TUL - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Kontaktní údaje:
E-mail: volnamista@tul.cz

Prohlédnout dalších 1347 nabídek práce na Liberecku