Nabídka práce Učitel/ka 1. stupně ZŠ s aprobací 1. stupeň s úvazkem 1,00 - Bruntál

S novou nabídkou volného pracovního místa UČITEL/KA 1. STUPNĚ ZŠ S APROBACÍ 1. STUPEŇ S ÚVAZKEM 1,00 v lokalitě Bruntál přichází na pracovní trh ke dni 16.07.2024 firma - zaměstnavatel Základní škola Bruntál, Školní 2 (00852783). Výše nabídnuté mzdy je přinejmenším 32 170 Kč .

Popis nabídky práce

Pracovní pozice:
Učitel/ka 1. stupně ZŠ s aprobací 1. stupeň s úvazkem 1,00
Odvětví:
Školství
Profesní zařazení:
Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol)
Úvazek:
Pracovní poměr - plný úvazek
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Změněno dne:
16.07.2024
Mzda:
32 170 Kč
Poznámka k nabídce práce:
místo výkonu práce : Školní 2, Bruntál

Kvalifikační předpoklady:
Učitel-ka 1. stupně základní školy získává dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů odbornou kvalifikaci vzděláním podle
§ 7 :
a) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy,
b) v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru pedagogika, případně v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času, a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy.
c) v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru zaměřeného na speciální pedagogiku pro učitele.
d) v akreditovaném magisterském studijním programu učitelství 2. st. ZŠ + CŽV na VŠ - učitel 1. st.
e) v akreditovaném magisterském studijním programu učitelství 2. st. + doplňující studium pro učitele na VŠ
f) v akreditovaném magisterském studijním programu pedagogika + CŽV na VŠ - učitel 1. st.
g) v akreditovaném magisterském studijním programu učitel všeob. vzděl. př. SŠ + CŽV na VŠ - učitel 1. st.
h) v akreditovaném magisterském studijním programu spec. ped. + CŽV na VŠ - učitel 1. st.

Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady:
a) je plně způsobilý k právním úkonům,
b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,
c) je bezúhonný,
d) je zdravotně způsobilý a
e) prokázal znalost českého jazyka,
- učitel základní školy je vysoce kvalifikovaný pracovník, který vzdělává a vychovává žáky, rozvíjí jejich znalosti, dovednosti a osobnost.
Výhody při výběrovém řízení:
" praxe na pozici učitel/ka 1. stupně, 3 roky v zaměstnáních, která mají vztah k náplni práce

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení, adresu pro doručování, elektronickou adresu, datum a podpis.
K přihlášce připojte:
" strukturovaný profesní životopis,
" kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
" souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu Základní škola Bruntál, Školní 2, 792 01, Bruntál.
Kontaktní pracovník: Barbora Holbová, telefon: 553 821 167, e-mail: kancelar@zspetrin.cz
Termín pohovoru: k pohovoru budete pozváni individuálně na základě přijatých žádostí.
Výběrové řízení bude probíhat v ředitelně školy ZŠ Bruntál, Školní 2 (3. patro).

Požadavky na uchazeče o volné místo

Minimální dosažené vzdělání:
VŠ Magisterské
Dovednosti:
Speciální dovednosti nejsou požadovány pro nabízenou práci.
Jazykové znalosti:
Speciální jazykové znalosti nejsou pro toto volné místo vyžadovány.

Otázky a odpovědi k volnému pracovnímu místu:

Toto nabízené volné místo není vhodné pro cizince ze zemí mimo EU či občany Ukrajiny.

Kontaktní údaje

Reference:
66942257
Zaměstnavatel:
Základní škola Bruntál, Školní 2 (00852783)
Kde budete pracovat:
Základní škola Bruntál, Školní 2
Kontaktní údaje:
Tel.: 553821167
E-mail: kancelar@zspetrin.cz

Další nabídka práce podle lokality

Další volná pracovní místa podle oboru

Často poptávané nabídky práce