Nabídka práce Ředitel/ Ředitelka - Jablonec nad Nisou

S novou nabídkou volného pracovního místa ŘEDITEL/ ŘEDITELKA v lokalitě Jablonec nad Nisou přichází na pracovní trh ke dni 11.09.2023 firma - zaměstnavatel Základní škola Antonína Bratršovského (16389999). Výše nabídnuté mzdy za (40 hod/týdně) je 70 000 Kč hrubého.

Popis nabídky práce

Pracovní pozice:
Ředitel/ Ředitelka
Odvětví:
Administrativa
Školství
Zdravotnictví
Kultura a sport
Management
Profesní zařazení:
Řídící pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví
Úvazek:
Pracovní poměr - plný úvazek
Počet hodin týdně:
40
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Změněno dne:
11.09.2023
Mzda:
50 000 až 70 000 Kč
Poznámka k nabídce práce:
Požadavky:
- splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/ školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- znalost problematiky organizace - školské právnické osoby zřizované církví, znalost řízení a financování v soukromém a církevním školství a znalost příslušných předpisů;
- respekt ke křesťanskému pojetí církevní školy

Náležitosti písemné přihlášky:
Na přihlášce uveďte, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Antonína Bratršovského Jablonec nad Nisou, se sídlem Saskova 2080/34, 466 01 Jablonec nad Nisou
- jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
- datum narození uchazeče;
- místo trvalého pobytu uchazeče;
- korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:
- doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu;
- doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);
- strukturovaný profesní životopis;
- koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4);
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců).

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do dne 10. října 2023 do 12 hodin na adresu:
Mons. Martin Davídek,
generální vikář Litoměřické diecéze
Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 9
412 01 Litoměřice

Přihlášky došlé po tomto datu nebudou zařazeny do konkurzního řízení! Obálku označte slovy KONKURSNÍ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT.

Průběh výběrového řízení:
1. kolo (16.10.2023) Kontrola správnosti a posouzení došlých přihlášek, vybraní uchazeči budou písemně pozváni k ústnímu pohovoru.
2. kolo (do 31.10.2023) Ústní pohovory s vybranými uchazeči se zaměřením na organizaci a provoz církevní školy, znalost školské legislativy související s výchovně - vzdělávacím posláním školy.

Požadavky na uchazeče o volné místo

Minimální dosažené vzdělání:
VŠ Bakalářské
Dovednosti:
Speciální dovednosti nejsou požadovány pro nabízenou práci.
Jazykové znalosti:
Speciální jazykové znalosti nejsou pro toto volné místo vyžadovány.

Otázky a odpovědi k volnému pracovnímu místu:

Toto nabízené volné místo není vhodné pro cizince ze zemí mimo EU či občany Ukrajiny.

Kontaktní údaje

Reference:
66988320
Zaměstnavatel:
Základní škola Antonína Bratršovského (16389999)
Kde budete pracovat:
Základní škola Antonína Bratršovského
Kontaktní údaje:
E-mail: davidek@dltm.cz

Další volná pracovní místa podle lokality

Další nabídka práce podle oboru