Nabídka práce STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE MILEVSKO - Milevsko na Písecku

S novou nabídkou volného pracovního místa STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE MILEVSKO v lokalitě Milevsko na Písecku přichází na pracovní trh ke dni 20.06.2022 firma - zaměstnavatel Město Milevsko (00249831). Výše nabídnuté mzdy je 26 830 Kč hrubého.

Popis nabídky práce

Pracovní pozice:
STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE MILEVSKO
Odvětví:
Obrana a ochrana (volná místa na Písecku)
Profesní zařazení:
Strážníci
Úvazek:
Pracovní poměr - plný úvazek
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Změněno dne:
20.06.2022
Mzda:
18 300 až 26 830 Kč
Poznámka k nabídce práce:
Starosta města Milevska vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa STRÁŽNÍK Městské policie Milevsko.
Název organizační složky: Městská policie Milevsko.
Místo výkonu práce: město Milevsko.
Platové zařazení: platová třída 8 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - příloha č. 1
(18 300 Kč až 26 830 Kč podle délky praxe + osobní příplatky, zvláštní příplatky, příplatky dle zákona, benefitní program - stravenky, příspěvek do sociálního fondu - kultura, zdraví, sport, rekreace).
Druh práce: dohlížení na dodržování obecně závazných předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívání k ochraně bezpečnosti osob a majetku, odhalování přestupků, upozorňování fyzických a právnických osob na zjištěné nedostatky.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: předpoklady pro výkon této funkce jsou upraveny zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č.320/2002 sb..
- občan ČR, bezúhonost, spolehlivost, požadovaný věk min 18 let, zdravotní způsobilost - dle vyhlášky č. 444/2008 Sb., středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.
Další požadavky:
- řidičský průkaz minimálně skupiny B, úspěšné absolvování přijímacích testů (fyzické a psychologické),uživatelská znalost práce na PC, plná svéprávnost, morální předpoklady pro výkon funkce strážníka, časová flexibilita.
Výhodou:
- zbrojní průkaz skupiny D
- znalost místního prostředí
- platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka
- platné osvědčení k odchytu zvířat.
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
(vzor přihlášky zveřejněný na www.milevsko-mesto.cz)
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- datum a podpis uchazeče.
V přihlášce dále uveďte kontakt - telefon, mobilní telefon, e-mail.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
- strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- motivační dopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie);
- ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- čestné prohlášení ne starší než 3 měsíce dle § 4a odst. 1 písm. b), c) zákona č. 553/1991 Sb.
- čestné prohlášení ne starší než 3 měsíce dle § 4b odst. 4 zákona č. 553/1991 Sb.
- souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů (vzor souhlasu zveřejněný na www.milevsko-mesto.cz).
Pracovní poměr: doba neurčitá.
Předpokládaný termín nástupu: dohodou.
Lhůta pro podání přihlášky: do 31.08.2022 (středa) do 12:00 hodin.
Způsob podání přihlášky: osobně doručené nebo zaslané v zalepené obálce s označením "Výběrové řízení - STRÁŽNÍK Městské policie Milevsko" do podatelny Městského úřadu Milevsko, náměstí E. Beneše 420, 399 01 Milevsko. Na přihlášky podané po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.
Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Václav Barda, vedoucí Městské policie Milevsko, telefon: 725 576 764, vaclav.barda@milevsko-mesto.cz
Starosta města Milevska si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nikoho nevybrat.

Požadavky na uchazeče o volné místo

Minimální dosažené vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Dovednosti:
Práce s PC - základní dovednosti PC
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B
Jazykové znalosti:
Speciální jazykové znalosti nejsou pro toto volné místo vyžadovány.

Vhodnosti volného pracovního místo

Toto nabízené volné místo není vhodné pro cizince ze zemí mimo EU.

Kontaktní údaje

Reference:
66857062
Zaměstnavatel:
Město Milevsko (IČ: 00249831)
Kde budete pracovat:
Město Milevsko - Milevsko
Kontaktní údaje:
Tel.: 725 576 764
E-mail: vaclav.barda@milevsko-mesto.cz

Prohlédnout dalších 490 nabídek práce na Písecku