Nabídka práce VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK/CE ODBORU ŠKOLSTVÍ A KULTURY - Písek

S novou nabídkou volného pracovního místa VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK/CE ODBORU ŠKOLSTVÍ A KULTURY v lokalitě Písek přichází na pracovní trh ke dni 01.08.2022 firma - zaměstnavatel Město Písek (00249998). Výše nabídnuté mzdy je 31 240 Kč hrubého.

Popis nabídky práce

Pracovní pozice:
VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK/CE ODBORU ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Odvětví:
Administrativa (nabídky práce na Písecku)
Management (nabídky práce na Písecku)
Profesní zařazení:
Vedoucí ostatních úředníků
Úvazek:
Pracovní poměr - plný úvazek
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Změněno dne:
01.08.2022
Mzda:
21 260 až 31 240 Kč
Poznámka k nabídce práce:
Předpoklady:
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, věk minimálně 18 let
- uchazeč/ka není evidován/a jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona se doloží osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením) – netýká se osob narozených po 1. prosinci 1971
Požadavky:
- minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
- znalost práce s PC
- řidičský průkaz minimálně skupiny B
- organizační a komunikační schopnosti
- schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
- praxe ve veřejné správě na uvedeném úseku výhodou
Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu:
Městský úřad Písek, kancelář úřadu, Ing. Jana Jezlová, Velké náměstí 114, 397 19 Písek
nebo odevzdejte na podatelně MÚ Písek nejpozději do 31.08.2022.
Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně MÚ.
Obálku s přihláškou označte „Výběrové řízení – školství“.
Přihláška (lze použít přiložený formulář) musí obsahovat tyto údaje uchazeče/uchazečky:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis
V přihlášce laskavě uveďte kontakt – telefon, mobilní telefon, e-mail.
Povinné přílohy přihlášky:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (nejlépe strukturovaný) - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce – originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dokladu o splnění kvalifikačních požadavků vzdělání
- čestné prohlášení o splnění požadavku řidičského průkazu a znalosti práce s PC
- osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. (nepředkládají osoby narozené po 1. prosinci 1971)
Výběrové řízení – písemný test a pohovor s vybranými uchazeči/uchazečkami proběhne dne 14.09.2022.


Požadavky na uchazeče o volné místo

Minimální dosažené vzdělání:
VŠ Magisterské
Dovednosti:
Práce s PC
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B
Jazykové znalosti:
Speciální jazykové znalosti nejsou pro toto volné místo vyžadovány.

Vhodnosti volného pracovního místo

Toto nabízené volné místo není vhodné pro cizince ze zemí mimo EU.

Kontaktní údaje

Reference:
66869143
Zaměstnavatel:
Město Písek (IČ: 00249998)
Kde budete pracovat:
Město Písek
Kontaktní údaje:
Tel.: 382 330 203
E-mail: jana.jezlova@mupisek.cz

Prohlédnout dalších 490 nabídek práce na Písecku