Nabídka práce Vedoucí stavebního úřadu - Zbraslavice na Kutnohorsku

S novou nabídkou volného pracovního místa VEDOUCÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU v lokalitě Zbraslavice na Kutnohorsku přichází na pracovní trh ke dni 10.04.2024 firma - zaměstnavatel Obec Zbraslavice (00236641). Výše nabídnuté mzdy je 35 000 Kč hrubého.

Popis nabídky práce

Pracovní pozice:
Vedoucí stavebního úřadu
Odvětví:
Administrativa
Management
Profesní zařazení:
Vedoucí v oblasti administrativních agend
Úvazek:
Pracovní poměr - plný úvazek
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Změněno dne:
10.04.2024
Mzda:
30 000 až 35 000 Kč
Nabízené benefity
Dovolená navíc
Jiné výhody
Poznámka k nabídce práce:
Požadavky:
1. Kvalifikační požadavky:
Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu podle § 30a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, splňuje fyzická osoba, která
a)
má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost stavební řád a vyvlastnění podle jiného právního předpisu, nebo osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky pro obor státní služby, jehož součástí je stavební řád,
b)
splňuje kvalifikační požadavky vzdělání podle tohoto zákona a
c)
splňuje kvalifikační požadavky praxe podle tohoto zákona

Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle odst. 2 písm. b) a c) splňuje
a)
autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor architektura nebo bez specifikace oboru podle autorizačního zákona,
b)
autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik, kterému byla udělena autorizace pro obor pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb nebo městské inženýrství,
c)
fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání ve studijním programu náležejícím do oblasti vzdělávání architektura, stavebnictví nebo právo,
d)
fyzická osoba, která má vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 1 rok praxe při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě, nebo
e)
fyzická osoba, která má střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 1 rok praxe při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě.
Úředník nesplňující kvalifikační požadavky může vykonávat činnost stavebního úřadu na úseku stavebního řádu, pokud je zajištěno, že bude do doby splnění uvedených požadavků vykonávat tuto činnost pod odborným vedením úředníka splňujícího kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu, nejvýše však po dobu 3 let.

2. Znalost zákonů:
•č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek
• č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění
• č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
• č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

3. Další požadavky:
• dobrá uživatelská znalost práce na PC (samozřejmostí ovládání programu MS Windows, MS office, internet, Outlook)
• dobré organizační a komunikační schopnosti, znalost úředního jazyka
• aktivní a samostatný přístup, spolehlivost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, řidičský průkaz skupiny B
• schopnost analyticky a koncepčně myslet
Výhodou je:
• zvláštní odborná způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úř


Hlavní náplň práce:
1. Přenesená působnost
• výkon obecného stavebního úřadu v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v rozsahu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve vymezeném správním obvodu stavebního úřadu (obec Zbraslavice, Bohdaneč, Štipoklasy)

2. Samostatná působnost
• zajišťování potřebných dokladů pro stavby obce
• příprava podkladů pro zpracování územního plánu obce

3. Další činnosti
• koordinace, organizace a vedení stavebního úřadu
• spolupráce se speciálními stavebními úřady a s dotčenými orgány

Nabízíme:
• stravenkový paušál
• benefitní kartu
• příspěvek na penzijní připojištění
• 5 týdnů dovolené

Přihlášky do tohoto výběrového řízení označte: „NEOTVÍRAT - VEDOUCÍ SÚ“ a předejte nebo zašlete poštou v zalepené obálce na adresu: Obec Zbraslavice, 285 21 Zbraslavice 7 s termínem doručení do 31.05.2024 do 15.00 hodin
Kontaktní osoba pro poskytování informací k výběrovému řízení:
Ondřej Havlovic, starosta, tel. 327 591 212
Jan Jursík, vedoucí stav. úřadu, tel. 327 591 411
Další informace k průběhu výběrového řízení:
po uplynutí lhůty pro podání přihlášek výběrová komise posoudí, zda uchazeči splňují stanovené podmínky a budou pozváni k osobnímu pohovoru,
uchazeč, který nedoloží všechny požadované přílohy přihlášky, bude z řízení vyloučen,

Požadavky na uchazeče o volné místo

Minimální dosažené vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Dovednosti:
Práce s PC
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B
Jazykové znalosti:
Speciální jazykové znalosti nejsou pro toto volné místo vyžadovány.

Otázky a odpovědi k volnému pracovnímu místu:

Toto nabízené volné místo není vhodné pro cizince ze zemí mimo EU či občany Ukrajiny.

Kontaktní údaje

Reference:
67045123
Zaměstnavatel:
Obec Zbraslavice (00236641)
Kde budete pracovat:
Obec Zbraslavice
Kontaktní údaje:
Tel.: 327 591 212
E-mail: starosta@obeczbraslavice.cz

Další nabídka práce podle lokality

Další volná pracovní místa podle oboru

Často poptávané nabídky práce