Poštovní směrovací číslo 35735

Chodov Stará Chodovská (okres Sokolov)

Chodov (okres Sokolov)

Mírová (okres Karlovy Vary)

Nové Sedlo Loučky (okres Sokolov)

Nové Sedlo Chranišov (okres Sokolov)

Tatrovice (okres Sokolov)

Vintířov (okres Sokolov)

Vřesová (okres Sokolov)